Tylko dostępne

Wyświetlanie 1–12 z 262 wyników

1 Dywizja Pancerna – Legitymacja osobista oficera – 1945 rok

300,00 
Tymczasowa Legitymacja Osobista wystawiona w 1945 roku przez Sztab Specjalny 1 Dywizji Pancernej dla porucznika. Jednostronny, jednokolorowy druk na kremowym grubym papierze, wypełniony maszynowo, opatrzony zdjęciem i podpisem właściciela oraz dużymi okrągłymi pieczęciami jednostki. Format: 12,5 cm x 17 cm Stan: dobry - ślad złożenia na pół, na rewersie taśmą papierową podklejone niewielkie uszkodzenia papieru

1 PSK Garwolin – telegram z życzeniami od generała Jarnuszkiewicza

Blankiet telegramu wysłanego z Warszawy przez dowódcę DOK 1 generała brygady Czesława Jarnuszkiewicza do 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina zawierający życzenia z okazji święta jednostki. Format: 20,5 cm x 23 cm Stan: bardzo dobry - ślady pierwotnego złożenia, otwory po dziurkaczu

1 Pułk Artylerii Legionów 1914-1918 – zestaw zdjęć i dokumentów podchorążego

4 250,00 
Zestaw fotografii i dokumentów po żołnierzu Legionów Polskich służącym w 1 Pułku Artylerii. Z dokumentów wynika, że Legionista ten zajmował się  przede wszystkim organizacją transportów żywności. W skład zestawu wchodzą następujące dokumenty w liczbie 23 sztuk:
 • Karta szpitalna Zakopane (1915)
 • Książka Żołdu (1919)
 • Karta Identyczności (1920)
 • Powiatowe Dowództwo Etapowe Czortków - Dokument Podróży (16.01.1920)
 • Powiatowe Dowództwo Etapowe Czortków - Dokument Podróży (29.01.1920)
 • Magazyn Żywnościowy 6-tej Armii w Żmerynce - Legitymacja (30.06.1920)
 • Magazyn Żywnościowy 6-tej Armii w Żmerynce - Legitymacja (01.07.1920) - 1
 • Magazyn Żywnościowy 6-tej Armii w Żmerynce - Legitymacja (01.07.1920) - 2
 • Magazyn Żywnościowy 6-tej Armii - Dokument Podróży (25.08.1920)
 • Filja Etapowego Magazynu Żywnościowego 2/6 - Dokument Podróży (08.09.1920)
 • Świadectwo moralności opatrzone fotografią (1922)
 • Karta Legitymacyjna Polskiej Czytelni Rękodzielniczej Stanisławów (1922)
 • Towarzystwo "Młodzież Polska" Stanisławów - Karta Legitymacyjna (1922 )
 • Stowarzyszenie Legionistów Polskich 1914-1918 w Stanisławowie - Legitymacja (1922)
 • Związek Legionistów Polskich - Legitymacja członkowska (1925)
 • Związek T.G. "Sokół" Stanisławów - Legitymacja Członkowska (1932)
 • Związek Legionistów Polskich - Legitymacja upoważniająca do wypożyczania książek z biblioteki (1934)
 • Związek Legionistów Polskich Stanisławów - Pismo do Centralnego Archiwum Wojskowego wraz z odpowiedzią Archiwum na odwrocie (1934)
 • Związek Legionistów Polskich Stanisławów - Zaświadczenie (1936)
 • Dyplom nadania Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938)
 • Bilet Okresowy PKP Lwów (1939)
 • Komisarz Wojewódzki Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej - zaproszenie do organizacji Komitetu (1939)
 • Archiwum Wojskowe - Poświadczenie służby (1939)
Ponadto zestaw obejmuje 9 fotografii:
 • Zdjęcie portretowe w mundurze gimnazjalisty
 • Zdjęcie portretowe (cała postać) z okresu służby w Legionach Polskich
 • Zdjęcie grupowe z okresu służby w Legionach Polskich
 • Zdjęcie grupowe z okresu służby w Legionach Polskich
 • Zdjęcie grupowe z okresu służby w Legionach Polskich
 • Zdjęcie grupowe z okresu służby w Legionach Polskich
 • Zdjęcie grupowe z okresu służby w Legionach Polskich w atelier
 • Zdjęcie grupowe Związek Legionistów Polskich
 • Zdjęcie grupowe Związek Legionistów Polskich
Stan: dobry, wszystkie dokumenty ze śladami złożenia na pół lub na cztery,  posiadają typowe drobne uszkodzenia - naderwania na złożeniach, zaoblenia i zagniecenia narożników, zabrudzenia, itd.

1 Pułk Lotniczy – wizytówka i życzenia imieninowe dla pracownicy

300,00 
Dwa dokumenty związane z osobą Heleny Kondrackiej urzędnika 1 Pułku Lotniczego:
 1. Bilet wizytowy. Format: 4,5 cm x 8 cm
 2. Karta z życzeniami imieninowymi, dołączona zapewne do kwiatów. Format: 7 cm x 13,5 cm
Stan: bardzo dobry

1 Pułk Lotniczy – zaświadczenie – 1933 rok

50,00 
Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych przez st. szeregowego rezerwy. Dokument odręcznie podpisał porucznik pilot Kozłowski. Format: 17 cm x 21 cm Stan: zły - złożenie na cztery - zupełne przerwanie na złożeniu, uszkodzenia krawędzi i narożników  

1 Pułk Strzelców Konnych Garwolin – telegram z życzeniami

Blankiet telegramu wysłanego z Suwałk przez dwóch oficerów (mjr. Czapski i rtm. Wyrzykowski) do 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina zawierający życzenia z okazji święta jednostki. Format: 14,5 cm x 20,5 cm Stan: bardzo dobry

1 Pułk Strzelców Konnych Garwolin – Upoważnienie do pobrania pieniędzy

250,00 
Upoważnienie do pobrania pieniędzy wystawione w dniu 21 grudnia 1925 roku przez Dowództwo 1 PSK dla porucznika Mieczysława Falkowskiego. Jednostronne pismo maszynowe (przez kalkę) opatrzone dwiema tuszowymi pieczęciami Pułku oraz dwoma odręcznymi podpisami. Format: 13 cm x 18 cm Stan: bardzo dobry

1 Pułk Ułanów Krechowieckich – incydent w Pszczółkach / Hohenstein – 24.03.1920 r.

3 500,00 
Zestaw dokumentów (+ jedna fotografia) związanych z incydentem w Pszczółkach (niem. Hohenstein) w czasie którego zginął 23 letni starszy ułan 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Teodor Leliwa Sławiński. Dokumenty dotyczą głównie spraw związanych z pochówkiem poległego żołnierza, którymi zajmowała się jego siostra, jest także jeden dokument wcześniejszy:
 1. Fotografia na passe partout - wym. 10 cm x 15 cm (16 cm x 23 cm)
 2. Podanie o zmianę urlopu z akademickiego na uczniowski pisane odręcznie przez st. uł. Teodora Sławińskiego / na rewersie odpowiedź z Pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich - 08.03.1920
 3. Odpis protokołu opisującego całe zajście potwierdzony "za zgodność z oryginałem" przez Ekspozyturę No 3 - II Baonu Biura Dztwa Frontu Pomorskiego - 25.03.1920
 4. Odpisy rozkazów opisujących zasady postępowania przy ekshumacji i przewozie zwłok. Łącznie 4 stronice wykonane w technice powielaczowej potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez D-two Okr. Gen. Łódzkiego Urząd Opieki nad Grobami Wojsk. - 05.04.1920
 5. Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Komisarza Generalnego w Gdańsku - 17.04.1920
 6. Pismo Komendy Wojskowej w Powiecie Tczew z prośbą o pomoc w nadaniu pogrzebowi st. uł. jak największych honorów wojskowych skierowane do władz wojskowych i cywilnych - 29.04.1920
 7. Duża Klepsydra (50 cm x 62 cm) z informacją o terminie i miejscu pogrzebu - 05.05.1920
Stan: dobry - typowe dla dokumentów ślady złożenia, zabrudzenia, naderwania, dokument z prośbą o urlop - podklejony na złożeniach

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa – zestaw pamiątek

3 250,00 
Zestaw pamiątek po żołnierzu 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W skład zestawu wchodzą: 1. Znak Spadochronowy - wykonanie warsztatowe (aluminium z osadzonym stalowym słupkiem) 2. Medal "Poolse Parachutisten Driel" 3. Baretka The War Medal 4. Prawo jazdy wydane przez 1 SBS w 1946 r. 5. Książeczka Wojskowa wydana w roku 1949 zawierająca opis przebiegu służby 6. Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość 7. Legitymacja Związku Spadochroniarzy Polskich Stan całości widoczny na załączonych zdjęciach.

10 Brygada Kawalerii – Dywizjon Przeciwpancerny – Rzeszów 27.VII.1939 – Rozkaz Dzienny

Rozkaz dzienny Nr 170/39 Dywizjonu Przeciwpancernego 10 Brygady Kawalerii datowany Rzeszów dnia 27.VII. 1939 r. Zawiera informacje o bieżące sprawach Dywizjonu. Wykonanie typowe dla rozkazów dziennych pułków z lat `30 - dwustronna  spirytusowa odbitka powielaczowa. Format: 21 cm x 30 cm (A-4) Stan: dobry - ślady złożenia na osiem, zabrudzenia

10 Dywizjon Samochodowy – Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych

500,00 
Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych - wojskowe "Prawo jazdy" wydane w 1926 roku przez Dowództwo 10 Dywizjonu Samochodowego. Dwustronny, jednokolorowy druk na kremowym kartonie. Format: 8 cm x 11 cm Stan: średni - wyraźne ślady długotrwałego noszenia - przerwanie na złożeniu, zabrudzenia

12 Pułk Piechoty Wadowice / Baon Manewrowy Rembertów – Zeszyt Ewidencyjny sierżanta

600,00 
Zeszyt Ewidencyjny sierżanta pełniącego służbę w 12 Pułku Piechoty w Wadowicach w okresie 2.06.1919 - 25.VI.1925, a następnie w Baonie Manewrowym w Rembertowie. Ostatni wpis datowany jest 19.VI.1932 rok. Zeszyt zawiera wszelkie informacje na temat przebiegu służby, kar, stanu zdrowia, wyszkolenia oraz coroczne opinie przełożonych (1925 - 1932). W sumie: 18 stron (9 kartek) z czego ostatnia, zawierająca opinie składa się z 4 sklejonych pionowo stronic. Format: 17 cm x 21,5 cm Stan: bardzo dobry